arıqlamaq

arıqlamaq
f. Zəifləmək, ətini tökmək, cansızlaşmaq. Xəstəlikdən sonra arıqlamaq. İstidən arıqlamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • arıqlama — «Arıqlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ət — is. 1. Canlıların bədənində sümüklə dəri arasındakı maddə; əzələ toxumalarının adi adı. // Heyvan və insan bədəninin yumşaq hissəsi. Əti sümükdən ayırmaq. 2. Kəsilmiş heyvan bədəninin xörəyə işlənən qismi. Qoyun əti. Toyuq əti. Mal əti. Bişmiş ət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərimək — f. 1. Hərarətin təsiri ilə bərk, yaxud donmuş haldan maye halına keçmək; ərgin hala gəlmək. Qar əriyir. Yağ əriyir. – Dağ başında qala var; Əriməyib hələ qar. (Bayatı). Ocağın yaxınlığındakı qar yığınları yavaş yavaş əriyirdi. Ə. Vəl.. Əridi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ard — is. 1. Arxa, dal. Yükü ardına almaq. Ardına (ardınca) düşmək – dalınca düşmək, izləmək. Pul ardına düşmək. Ovçu tülkünün ardına düşdü. İş ardına düşmək. 2. Bir şeyin arxa, dal tərəfi, gerisi, geri tərəfdə olan yer. Evin ardı. Dəyirmanın ardı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anqut — I (Ağdam, Şuşa) uzunboğazlı ördəyə oxşar quş. – Zalım elə bil anqutdu (Ağdam) II (Ağdam, Bakı, Dərbənd, Şamaxı) acgözlüklə yeyən, hər nə gəldi yeyən. – Zalım oğlu əlinə keçəni anqut kimi udur (Ağdam); – Anqut kimi nə versov udadı (Dərbənd) III… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • danqartağ — (Çənbərək) arıq. – Danqartağ düyədən alışmalamaxnan ət çıxmaz ◊ Danqartağı çıxmax – arıqlamaq. – Niyə belə danqartağıη çıxıf, çörəx’ yemirsəη? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qənjəlməx’ — (Qarakilsə) arıqlamaq. – Qənjəlirsən, bə axırı no:lajax? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sıpıxmax — I (Qafan) kökəlmək. – Bu nə yaman sıpıxıb? II (Basarkeçər, Gəncə, Şəmkir) bax sıpırıxmax. – Söz bura çatanda aşnam xəlvətcənə duruf sıpıxdı (Gəncə); – Na:mard adamın xəsi:yətidi söz verər, işə:ləndə sıpıxar (Şəmkir) III (Zərdab) arıqlamaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • soqqur — (Zaqatala) arıq (at). – Nə soqqur atın var? ◊ Soqqurı çıxmağ (Bakı) – çox arıqlamaq, sümükləri görünmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”